top of page

קהילות אינטרנט בינלאומיות

תמונה של אישה יושבת על מיטה ומסתכלת במחשב
  • Science4ME- קהילה של חולים ומדענים, דנים בעיקר בנושאים מדעיים שקשורים לתסמונת.

  • Phoenix Rising- קהילה גדולה הכוללת פורומים ובלוגים בנושאים שונים שקשורים לתסמונת.

  • Health Rising- קהילה נוספת הכוללת פורומים ובלוגים בנושאים שונים שקשורים לתסמונת.

ארגונים בינלאומיים בולטים למען ME/CFS

  • MEAction- ארגון אקטיביסטי בינלאומי עם שני מרכזי פעילות ראשיים, באנגליה וארה”ב. הוקם על ידי ג'ניפר בריה, יוצרת הסרט Unrest.

  • World ME Alliance- ארגון בינלאומי שיושב באנגליה ומאגד ארגונים הפועלים בכל העולם ושואף לייצג את החולים מול ארגון הבריאות העולמי.

  • SolveME- ארגון שפועל למען פריצות דרך מחקריות בנושא ME/CFS, בעיקר באמצעות מימון של מחקרים בתחום.

עמותות ישראליות הפועלות למען מחלות נילוות ל-ME/CFS

המלצות לצפייה

  • ראיון של פעילה שלנו, לוטם ארצי, בתוכנית הבוקר של פאולה וליאון (הרופאים שמרואיינים בכתבה אינם מומחים ל-ME/CFS. התייחסותם לרפואה אלטרנטיבית כטיפול נובעת מהבלבול בין עייפות כרונית לתסמונת התשישות הכרונית, ואנחנו ממליצות לקחת את דבריהם בערבון מוגבל). 

bottom of page