top of page

לונג קוביד ו-ME/CFS

ברחבי העולם ישנה מודעות גוברת לאפשרות שחלק מחולי הקורונה מפתחים תסמונת תשישות כרונית - ME/CFS, סכנה שפעילים מתריעים לגביה מאז פרוץ המגפה.

גם ד"ר אנתוני פאוצ'י מהמכון הלאומי לבריאות בארה"ב התריע שהסימפטומים של חולי לונג קוביד רבים כנראה מרמזים על פיתוח של ME/CFS.


מאז פרוץ המגפה, מספר מאמרים אקדמיים שהתפרסמו בירחונים קבעו שהתסמינים של לונג קוביד ו-ME/CFS חופפים במידה רבה, וכי רבים מהחולים בלונג קוביד עומדים בקריטריונים לאבחנת
תסמונת התשישות הכרונית, למשל המאמרים הבאים:

תמונה של המולקולה של קוביד 19

אם את/ה מתמודד/ת עם לונג קוביד וחושש/ת שהתפתחה אצלך ME/CFS, מומלץ להתחיל מקריאה של הנחיות האבחון והטיפול של קואליציית רופאי ME/CFS מארה"ב, וכן לשקול לקבוע פגישה אצל רופא/ה מומחה. ניתן להתייעץ בקבוצת הפייסבוק בעניין בחירת רופא.  
 
חשוב במיוחד לבחון אם את/ה סובל/ת מתחושת מחלה לאחר מאמץ (Post Exertional Malaise- PEM)- מצב שבו פעילות גופנית או מנטלית גורמת למה שחולים רבים מתארים כ"קריסה", "נפילה" או "התדרדרות", והחמרה ממושכת בתסמינים. החמרה זו עשויה להופיע שעות או ימים לאחר המאמץ.  במקרה זה, חשוב להימנע מפעילות גופנית מאומצת, ולהקפיד על Pacing– פעילות מדודה בהתאם ליכולת.  

אם את/ה מתמודד/ת עם לונג קוביד וחושש/ת שהתפתחה אצלך ME/CFS, מומלץ להתחיל מקריאה של הנחיות האבחון והטיפול של קואליציית רופאי ME/CFS מארה"ב, וכן לשקול לקבוע פגישה אצל רופא/ה מומחה. ניתן להתייעץ בקבוצת הפייסבוק בעניין בחירת רופא.  
 
חשוב במיוחד לבחון אם את/ה סובל/ת מתחושת מחלה לאחר מאמץ (Post Exertional Malaise- PEM)- מצב שבו פעילות גופנית או מנטלית גורמת למה שחולים רבים מתארים כ"קריסה", "נפילה" או "התדרדרות", והחמרה ממושכת בתסמינים. החמרה זו עשויה להופיע שעות או ימים לאחר המאמץ.  במקרה זה, חשוב להימנע מפעילות גופנית מאומצת, ולהקפיד על Pacing– פעילות מדודה בהתאם ליכולת.  

המלצת צפייה

הרצאתה לרופאים של ד"ר לוסינדה בייטמן, מתוך כנס לונג קוביד של משרד הבריאות (אפריל 2023).
ההרצאה היא בנושא לונג קוביד, החפיפה עם תסמונת התשישות הכרונית, פיתוח אסטרטגיות לטיפול, ועוד.

bottom of page