top of page

לונג קוביד ו-ME/CFS

ברחבי העולם ישנה מודעות גוברת לאפשרות שחלק מחולי הקורונה מפתחים תסמונת תשישות כרונית - ME/CFS, סכנה שפעילים מתריעים לגביה מאז פרוץ המגפה.

גם ד"ר אנתוני פאוצ'י מהמכון הלאומי לבריאות בארה"ב התריע שהסימפטומים של חולי לונג קוביד רבים כנראה מרמזים על פיתוח של ME/CFS.
 
מספר מאמרים אקדמיים שהתפרסמו בירחונים משפיעים מאז פרוץ המגפה קבעו שהתסמינים של לונג קוביד ו-ME/CFS חופפים במידה רבה, למשל המאמרים הבאים:

תמונה של המולקולה של קוביד 19

אם את/ה מתמודד/ת עם לונג קוביד וחושש/ת שהתפתחה אצלך ME/CFS, מומלץ להתחיל מקריאה של הנחיות האבחון והטיפול של קואליציית רופאי ME/CFS מארה"ב, וכן לשקול לקבוע פגישה אצל רופא/ה מומחה. ניתן להתייעץ בקבוצת הפייסבוק בעניין בחירת רופא.  
 
חשוב במיוחד לבחון אם את/ה סובל/ת מתחושת מחלה לאחר מאמץ (Post Exertional Malaise- PEM)- מצב שבו פעילות גופנית או מנטלית גורמת למה שחולים רבים מתארים כ"קריסה", "נפילה" או "התדרדרות", והחמרה ממושכת בתסמינים. החמרה זו עשויה להופיע שעות או ימים לאחר המאמץ.  במקרה זה, חשוב להימנע מפעילות גופנית מאומצת, ולהקפיד על Pacing– פעילות מדודה בהתאם ליכולת.  

bottom of page