top of page

קהילות אינטרנט בינלאומיות

תמונה של אישה יושבת על מיטה ומסתכלת במחשב
  • Science4ME- קהילה של חולים ומדענים, דנים בעיקר בנושאים מדעיים שקשורים לתסמונת.

  • Phoenix Rising- קהילה גדולה הכוללת פורומים ובלוגים בנושאים שונים שקשורים לתסמונת.

  • Health Rising- קהילה נוספת הכוללת פורומים ובלוגים בנושאים שונים שקשורים לתסמונת.

ארגונים בינלאומיים בולטים למען ME/CFS

  • MEAction- ארגון אקטיביסטי בינלאומי עם שני מרכזי פעילות ראשיים, באנגליה וארה”ב. הוקם על ידי ג'ניפר בריה, יוצרת הסרט Unrest.

  • World ME Alliance- ארגון בינלאומי שיושב באנגליה ומאגד ארגונים הפועלים בכל העולם ושואף לייצג את החולים מול ארגון הבריאות העולמי.

  • SolveME- ארגון שפועל למען פריצות דרך מחקריות בנושא ME/CFS, בעיקר באמצעות מימון של מחקרים בתחום.

עמותות ישראליות הפועלות למען מחלות נילוות ל-ME/CFS

bottom of page