top of page

מחקר

תמונה של צנטריפוגה מעבדתית

הראיות המדעיות בנוגע לתסמונת התשישות הכרונית (ME/CFS) הן חד משמעיות: ME/CFS היא מחלה גופנית מורכבת, רב מערכתית, המערבת ליקויים עיצביים, חיסוניים, אוטונומיים ובמטבוליזם האירובי.

כך קבע דו"ח האקדמיה הלאומית האמריקאית לרפואה (NAM) משנת 2015, שמסקנותיו אומצו ע"י המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (ה-CDC). הדו"ח הוא סקירת ספרות מקיפה, בה פאנל של מומחים סקר למעלה מ-9,000 מחקרים פרטניים.

בשנת 2019 ארגון MEAaction פרסם סקירת ספרות קצרה ונגישה לציבור, לחוקרים ולרופאים, בהתבסס על דו"ח זה ומחקרים נוספים.

תרגמנו את סקירת הספרות הזו לעבריתבאישור MEAction.

מאמרים

מאמרים אקדמאיים עדכניים הסוקרים את הליקויים הגופניים של חולי ME/CFS

bottom of page