top of page

אי סבילות לעמידה – מה זה ומדוע קשה לחלקנו לעמוד?

רבים מהחולים בתסמונת התשישות הכרונית (ME/CFS), פיברומיאלגיה, ותסמונת אהלרס דנלוס סובלים מתופעה שנקראת אי סבילות לעמידה (Orthostatic Intolerance). זהו מצב שבו ישנה החמרה של התסמינים בעמידה לעומת שכיבה.
סוגי אי סבילות לעמידה

1. פוטס (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome - POTS)

עליית קצב הלב בעמידה ללא ירידת לחץ הדם. הקריטריון הוא עלייה של לפחות 30 פעימות לדקה בעמידה יחסית לשכיבה, או דופק של לפחות 120 פעימות לדקה בעמידה.

2. תת לחץ דם תנוחתי (OH - Orthostatic Hypotension -או Neurally Mediated Hypotension - NMH)

ירידת לחץ הדם בעמידה. הקריטריון הוא ירידת לחץ דם בעמידה של לפחות 20mmHg בלחץ הדם הסיסטולי (המספר הגבוה) ו/או של לפחות 10mmHg בלחץ הדם הדיאסטולי (המספר הנמוך) יחסית ללחץ הדם בעת שכיבה.מדוע עמידה ממושכת מחמירה את התסמינים?

כאשר נעמדים, הדם יורד לרגליים. כדי להזרים את הדם מעלה אל הראש, מערכת העצבים האוטונומית מכווצת את כלי הדם ברגליים ומווסתת את לחץ הדם וקצב הלב.

בקרב החולים בפוטס ובתת לחץ דם תנוחתי, תהליך זה לא קורה בצורה תקינה, ובמקרים רבים לא מגיע מספיק דם אל המוח. במקרים אלו, עלולים להרגיש בלי אוויר, לראות שחור בעיניים, להיות מסוחררים, להרגיש שעומדים להתעלף או אפילו להתעלף. עמידה מרגישה כמו פעילות גופנית מאומצת.חושבים שיש לכם אי סבילות לעמידה?

אם אתם מרגישים החמרה של תסמינים בישיבה או בעמידה, כדאי למדוד לחץ דם ודופק אחרי כמה דקות בשכיבה במנוחה, לקום, ולחזור על המדידה אחרי כמה דקות בעמידה. כך תוכלו לראות האם יש בעמידה עליית דופק ו/או ירידת לחץ דם משמעותיים.

אם כן, כדאי להגיע למומחה לאבחון לפוטס. לתת לחץ דם תנוחתי יש שורה של טיפולים תרופתיים ולא תרופתיים שנמצאו אפקטיביים. פרופ׳ יהונתן שרעבי הוא המומחה המומלץ לנושא בארץ.


Comments


bottom of page